Land som starter med bokstaven F

land "F..."

Land som starter med bokstaven F:

Færøyene
Falklandsøyene
Fiji
Filippinene
Finland
Frankrike
Fransk Guyana
Fransk Polynesia
Franske sørlige og antarktiske Lands