Land som starter med bokstaven R

land "R..."

Land som starter med bokstaven R:

Réunion
Romania
Russland
Rwanda