Mawson Base retningsnummer (Antarktis)

Lokal tid i Mawson Base

Mawson Base retningsnummer

Retningsnummer for Mawson Base, Antarktis: 11Klikk på nummeret for å se om det er andre steder i vår database med samme retningsnummer.
Internasjonale koden for Antarktis er: 672

Hvordan slår du telefonnumeret?

ringer fra ringe til oppringing eksempel  
utlandet* Mawson Base +672 11 [lokalt nummer]**
Antarktis*** Mawson Base (0)11 [lokalt nummer]

Lokal tid i Mawson Base (i øyeblikk når denne siden er generert):
lørdag, 2023-09-23, 05:32 Forskjellen til Greenwich tid (GMT) i timer: +05:00 (+05 tidssone).

Kommentar: Noen data kan endre seg i mellomtiden. Les mer på Disclaimer side.
*Noen land har forskjellig prefikset for internasjonale anrop. Finn ditt land på vår nettside for mer informasjon.
**Mange telefoner har prefikset for internasjonale anrop liste, men de viser bare et plusstegn (+).
***Ringer fra Antarktis men utenfor retningsnummer 11