retningsnummer 3 :: Australia

retningsnummer 3

Liste over byene med retningsnummer 3 (Australia). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
South East Australia

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Australia, retningsnummer 3: +61 3 [lokalt nummer]