retningsnummer 7 :: Belize

retningsnummer 7

Liste over byene med retningsnummer 7 (Belize). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Toledo District

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Belize, retningsnummer 7: +501 7 [lokalt nummer]