retningsnummer 4 :: Gibraltar

retningsnummer 4

Liste over byene med retningsnummer 4 (Gibraltar). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Gibraltar

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Gibraltar, retningsnummer 4: +350 4 [lokalt nummer]