retningsnummer 5 :: Gibraltar

retningsnummer 5

Liste over byene med retningsnummer 5 (Gibraltar). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Gibraltar

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Gibraltar, retningsnummer 5: +350 5 [lokalt nummer]