retningsnummer 23 :: Irak

retningsnummer 23

Liste over byene med retningsnummer 23 (Irak). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Kut

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Irak, retningsnummer 23: +964 23 [lokalt nummer]