retningsnummer 2 :: Jordan

retningsnummer 2

Liste over byene med retningsnummer 2 (Jordan). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Northern Jordan

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Jordan, retningsnummer 2: +962 2 [lokalt nummer]