retningsnummer 3 :: Jordan

retningsnummer 3

Liste over byene med retningsnummer 3 (Jordan). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Southern Jordan

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Jordan, retningsnummer 3: +962 3 [lokalt nummer]