retningsnummer 6 :: Jordan

retningsnummer 6

Liste over byene med retningsnummer 6 (Jordan). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Greater Amman

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Jordan, retningsnummer 6: +962 6 [lokalt nummer]