retningsnummer 66 :: Kenya

retningsnummer 66

Liste over byene med retningsnummer 66 (Kenya). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Karuri

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Kenya, retningsnummer 66: +254 66 [lokalt nummer]