Liste av stedene starter med D (Libya)

Liste av stedene starter med D (Libya)

by List, Libya (funnet 3 elementer). Liste av stedene starter med "D":
Dafnia
Deriana
Derna