Liste av stedene starter med G (Libya)

Liste av stedene starter med G (Libya)

by List, Libya (funnet 8 elementer). Liste av stedene starter med "G":
Garda
Garian
Ghadames
Ghat
Ghrefa
Gmines
Guassem
Gubba