Liste av stedene starter med J (Libya)

Liste av stedene starter med J (Libya)

by List, Libya (funnet 5 elementer). Liste av stedene starter med "J":
Jaghbub
Jalo
Jardas
Jerdina
Jmail