Liste av stedene starter med K (Libya)

Liste av stedene starter med K (Libya)

by List, Libya (funnet 7 elementer). Liste av stedene starter med "K":
Kaalifa
Kabaw
Kasarahmad
Khums
Kikla
Kofra
Kussabat