Liste av stedene starter med M (Libya)

Liste av stedene starter med M (Libya)

by List, Libya (funnet 6 elementer). Liste av stedene starter med "M":
Mamura
Massa
Matred
Misratah
Mizda
Murzuk