retningsnummer 854 :: Libya

retningsnummer 854

Liste over byene med retningsnummer 854 (Libya). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Slenta

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Libya, retningsnummer 854: +218 854 [lokalt nummer]