Liste av stedene starter med T (Libya)

Liste av stedene starter med T (Libya)

by List, Libya (funnet 9 elementer). Liste av stedene starter med "T":
Taigura
Taknes
Tarhuna
Tawergha
Tigi
Tolmitha
Tomina
Traghen
Tripoli