Liste av stedene starter med W (Libya)

Liste av stedene starter med W (Libya)

by List, Libya (funnet 4 elementer). Liste av stedene starter med "W":
Wadi Atba
Wadi Jeref
Wadi Keam
Wodan