Liste av stedene starter med O (Moldova)

Liste av stedene starter med O (Moldova)

by List, Moldova (funnet 2 elementer). Liste av stedene starter med "O":
Ocnita
Orhei