Liste av stedene starter med S (Moldova)

Liste av stedene starter med S (Moldova)

by List, Moldova (funnet 6 elementer). Liste av stedene starter med "S":
Sîngerei
Slobozia (2 elementer)
Soldanesti
Soroca
Stefan Voda
Straseni