Liste av stedene starter med S (Nigeria)

Liste av stedene starter med S (Nigeria)

by List, Nigeria (funnet 2 elementer). Liste av stedene starter med "S":
Sapele
Sokoto