retningsnummer 644 :: Paraguay

retningsnummer 644

Liste over byene med retningsnummer 644 (Paraguay). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Cargil

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Paraguay, retningsnummer 644: +595 644 [lokalt nummer]