retningsnummer 1 :: Somalia

retningsnummer 1

Liste over byene med retningsnummer 1 (Somalia). Klikk på bynavnet for å få mer informasjon:
Mogadishu

Hvordan slår du telefonnumeret?
oppringing eksempel utlandet » Somalia, retningsnummer 1: +252 1 [lokalt nummer]